КОИ СМЕ НИЕ

Производството на фирмата се контролира от внедрена СУК с международен стандарт BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001: 2008 ISO 9001:2008.

Основните продукти, произвеждани в дружеството са метални конструкции за Фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ), аварийни скоби за отстраняване на аварии по водопреносната мрежа, нестандартно метално оборудване за ХВП, както и конструктивни изделия за строителството.

Прочети повече

КАКВО НОВО

Oct 01 2010
Внедряване на система за управление на качеството Във фирмата започна внедряване на интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на...
Sep 15 2010
Монтираните метални конструкции "МАТ" ООД се увеличиха През периода на 2010г. дружеството произведе конструкции за 2 фотоволтаични електроцентрали: в Девня, с мощност 2,0 MW и Малко Търново, с мощност...
Прочети повече

РЕФЕРЕНЦИИ

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Шумен

Девета година използваме аварийните скоби, произвеждани от "МАТ" ООД, град Разград. Работим с всички диаметри и досега нямаме рекламация. Вследствие продължителното засушаване през миналото лято без тези скоби много трудно бихме възстановявали азбестоциментовите тръби, при които случаите на аварии бяха ежедневие. Явно добра е организацията при производството им, защото при спешна необходимост, доставянето им бе за часове. А изпълняването на регулярните заявки винаги е било в срок и са доставяни на уговорените дати. При инцидентни случаи за нестандартни тръби за броени часове ни изпълняват поръчките по наши размери. Същото се отнася и за отклонителните скоби.

Прочети повече
Сертификати
Certificate of industrial model
ISO 9001:2000 Certificate of approval
Certificate of compliance
Certificate of industrial design
Technical certificate of approval
Certificate of industrial design