КОИ СМЕ НИЕ

Производството на фирмата се контролира от внедрена СУК с международен стандарт BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001: 2008 ISO 9001:2008.

Основните продукти, произвеждани в дружеството са метални конструкции за Фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ), аварийни скоби за отстраняване на аварии по водопреносната мрежа, нестандартно метално оборудване за ХВП, както и конструктивни изделия за строителството.

Прочети повече

КАКВО НОВО

Oct 01 2010
Внедряване на система за управление на качеството Във фирмата започна внедряване на интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на...
Sep 15 2010
Монтираните метални конструкции "МАТ" ООД се увеличиха През периода на 2010г. дружеството произведе конструкции за 2 фотоволтаични електроцентрали: в Девня, с мощност 2,0 MW и Малко Търново, с мощност...
Прочети повече

РЕФЕРЕНЦИИ

"Водоснабдяване – Дунав" ЕООД

От самото си създаване до днес "МАТ" ООД , гр.Разград е доставчик на аварийни скоби за нуждите на “Водоснабдяване-Дунав" ЕООД. Аварийните скоби, произведени от "МАТ" ООД се отличават с високо качество и са изключително удобни за работа. Поетите задължения се изпълнчват стриктно, спазвайки всички условия по договорите и в изискуемите срокове. Фирмата разполага с отлична материално-техническа база и квалифициран персонал, което е предпоставка за бързо и качествено обслужване на клиентите.

Прочети повече
Сертификати
Certificate of industrial model
ISO 9001:2000 Certificate of approval
Certificate of compliance
Certificate of industrial design
Technical certificate of approval
Certificate of industrial design